XL
LG
MD
SM
XS
Search results for:
RU
MENU
RU
Note legale
Note și informații legale

Note și informații legale

Citiți cu atenție următorul text
Note legale
Comunicare referitoare la software-ul disponibil pe acest site web
Orice software disponibil pentru descărcare de către acest server („Software”) este protejată de legea drepturilor de autor, fiind opera companiei Isoplam Srl și/sau a furnizorilor corespunzători. Utilizarea Software-ului este reglementată de condițiile unui eventual Contractul de licență cu utilizatorul final, atașat la software („Contractul de licență). Utilizatorul final nu este autorizat să instaleze software-ul însoțit de un Contract de licență sau care înglobează unul, dacă nu acceptă în prealabil termenii Contractului de licență.

Software-ul este disponibil pentru descărcare exclusiv pentru utilizarea de către utilizatorul final în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de licență. Orice reproducere sau redistribuire a Software-ului care nu respectă Contractul de licență este interzisă în mod expres de legea în vigoare și poate implica sancțiuni civile și penale grave. Contravenienții vor fi pedepsiți în limitele maxime permise de legea în vigoare.

FĂRĂ A LIMITA DISPOZIȚIA DE MAI SUS, ESTE STRICT INTERZISĂ COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWARE-ULUI PE ORICE ALT SERVER SAU ÎN ORICE ALTĂ POZIȚIE ÎN SCOPUL UNEI ULTERIOARE REPRODUCERI SAU REDISTRIBUIRI.

SOFTWARE-UL ESTE ÎN GARANȚIE DOAR ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTULUI DE LICENȚĂ. CU EXCEPȚIA CELOR GARANTATE ÎN CONTRACTUL DE LICENȚĂ. PRIN PREZENTUL ÎNSCRIS ISOPLAM SRL NU RECUNOAȘTE NCIO GARANȚIE SAU CONDIȚIE CU PRIVIRE LA SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE IMPLICITE DE A PUTEA FI COMERCIALIZAT, IDONEITATEA PENTRU UN SCOP SPECIFIC, DREPTUL DE PROPRIETATE ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR ALTOR PERSOANE.

Comunicare referitoare la documentația disponibilă pe acest site web
Utilizatorul este autorizat să folosească Documentația (cum ar fi „white paper”, specificații tehnice, comunicate de presă și întrebări frecvente) disponibile pe acest serve ("Server"), cu condiția ca (1) notificarea de copyright de mai jos să apară pe fiecare copie și să fie însoțită de această autorizație, (2) utilizarea acestei Documentații să se facă doar în scop informativ și nu comercial sau personal și ca Documentația de mai sus să nu fie copiată sau distribuită pe niciun computer din rețea și să nu fie transmisă prin intermediul niciunui canal de comunicare și, în final, (3) să nu fie aplicate modificări în nicio parte a Documentației. Utilizarea în orice alt scop este interzisă în mod expres de legea în vigoare și poate implica sancțiuni civile și penale grave. Contravenienții vor fi pedepsiți în limitele maxime permise de legea în vigoare.

Documentația indicată mai sus nu include structura sau layoutul site-ului web al Isoplam Srl sau a oricărui alt site proiectat, oferit sub licență, controlat sau deținut de Isoplam Srl. Elementele componente ale site-urilor web Isoplam Srl sunt protejate de acorduri comerciale, de legi referitoare la mărcile înregistrate și la concurența neloială și de alte legi, și nu pot fi copiate sau imitate, nici integral, nici parțial. Niciun logo, niciun element grafic, sunet sau imagine aflată pe un site web al Isoplam Srl nu poate fi copiată sau retransmisă fără autorizație specială din partea Isoplam Srl.

ISOPLAM SRL ȘI/SAU FURNIZORII CORESPUNZĂTORI NU ELIBEREAZĂ NICIO DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA CARACTERUL ADECVAT AL INFORMAȚIILOR INCLUSE ÎN DOCUMENTAȚIE ȘI ÎN RESPECTIVA PARTE GRAFICĂ PUBLICATE PE ACEST SERVER ÎN ORICE SCOP. DOCUMENTAȚIA ȘI PARTEA GRAFICĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE„, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE. PRIN PREZENTUL ÎNSCRIS ISOPLAM SRL ȘI/SAU FURNIZORII CORESPUNZĂTORI NU RECUNSC NCIO GARANȚIE SAU CONDIȚIE CU PRIVIRE LA ACESTE INFORMAȚII, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE IMPLICITE DE A PUTEA FI COMERCIALIZATE, IDONEITATEA PENTRU UN SCOP SPECIFIC, DREPTUL DE PROPRIETATE ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR ALTOR PERSOANE. ISOPLAM SRL ȘI/SAU FURNIZORII CORESPUNZĂTORI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU PAGUBE SPECIALE, INDIRECTE ȘI CONSECUTIVE SAU PENTRU ALTE PAGUBE DE ORICE TIP, REZULTATE ÎN URMA PIERDERII DREPTULUI DE UTILIZARE, A PIERDERII DE INFORMAȚII SAU A LIPSEI DE CÂȘTIG, FIE CĂ SUNT REZULTATUL RESPECTĂRII CONTRACTULUI, NEGLIJENȚEI SAU A ALTOR ACȚIUNI DĂUNĂTOARE, DERIVATE DIN SAU CORELATE, ÎN ORICE MOD, CU UTILIZAREA SAU PRESTAȚIILE INFORMAȚIILOR DISPONIBILE PE ACEST SERVER.

DOCUMENTAȚIA ȘI PARTEA GRAFICĂ CORESPUNZĂTOARE PUBLICATE PE ACEST SERVER POT SĂ INCLUDĂ INEXACTITĂȚI TEHNICE SAU ERORI TIPOGRAFICE. INFORMAȚIILE DE MAI SUS SUNT SUB REZERVA MODIFICĂRILOR PERIODICE. ISOPLAM SRL ȘI/SAU FURNIZORII CORESPUNZĂTORI POT FACE ÎN ORICE MOMENT ÎMBUNĂTĂȚIRI SAU MODIFICĂRI LA PRODUSELE ȘI/SAU PROGRAMELE DESCRISE ÎN ACEST CONTRACT.

Comunicări cu privire la software, la documentație și la serviciile disponibile pe acest site web
ISOPLAM SRL ȘI/SAU FURNIZORII CORESPUNZĂTORI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU PAGUBE SPECIALE, INDIRECTE ȘI CONSECUTIVE SAU PENTRU ALTE PAGUBE DE ORICE TIP, REZULTATE ÎN URMA PIERDERII DREPTULUI DE UTILIZARE, A PIERDERII DE INFORMAȚII SAU A LIPSEI DE CÂȘTIG, FIE CĂ SUNT REZULTATUL RESPECTĂRII CONTRACTULUI, NEGLIJENȚEI SAU A ALTOR ACȚIUNI DĂUNĂTOARE, DERIVATE DIN SAU CORELATE, ÎN ORICE MOD, CU UTILIZAREA SAU PRESTAȚIILE SOFTWARE-ULUI ȘI A DOCUMENTAȚIEI SAU CU FURNIZAREA GREȘITĂ SAU LIPSA FURNIZĂRII SERVICIILOR SAU INFORMAȚIILOR DISPONIBILE PE ACEST SERVER.

Linkuri la site-urile altor producători
LINKURILE ENUMERATE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE PERMIT IEȘIREA SIN SITE-UL ISOPLAM SRL. SITE-URILE LA CARE SE FACE TRIMITERE PRIN ACESTE LINKURI NU SUNT SUB CONTROLUL ISOPLAM SRL ȘI ISOPLAM SRL NU RĂSPUNDE DE CONȚINUTUL RESPECTIV SAU DE ALTE EVENTUALE LINKURI CONȚINUTE ÎN CADRUL ACESTORA, SAU DE MODIFICĂRILE SAU ACTUALIZĂRILE SITE-URILO MENȚIONATE MAI SUS. ISOPLAM SRL NU ESTE RESPONSABIL CU PRIVIRE LA EVENTUALE PUBLICĂRI PE WEB SAU DE ORICE ALTĂ FORMĂ DE TRANSMITERE PRIMITĂ DE LA ALTE SITE-URI CONECTATE. ISOPLAM SRL FURNIZEAZĂ ACESTE LINKURI DOAR DIN MOTIVE DE COMODITATE ȘI INSERAREA ACESTOR LINKURI NU IMPLICĂ APROBAREA DE CĂTRE ISOPLAM SRL A SITE-URILOR RESPECTIVE.

Toate drepturile neacordate în mod expres în acest Contract sunt rezervate.

Pentru întrebări sau probleme, trimiteți un mesaj e-mail în limba italiană.