XL
LG
MD
SM
XS
Search results for:
RU
MENU
RU
Privacy Statement
Legea privind protecția datelor cu caracter personal

Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal

În virtutea art. 10 din Legea nr. 675/1996, societatea vă informează că, în calitate de Persoană în cauză, datele dvs. personale vor fi prelucrate după cum urmează:

Legea privind protecția datelor cu caracter personal
Ultima actualizare: 01/07/2004

Vă aducem la cunoștință că, în virtutea art. 13 din Decretul lege 196/2003, datele dvs. personale achiziționate de noi cu ocazia relațiilor comerciale sau/și cu ocazia activităților promoționale sau a relațiilor derivate din utilizarea serviciilor noastre, sau care au scopul de a prezenta oferte sau de a stabili legături contractuale, sunt prelucrate informatic sau manual de către noi, în scopul de a
- Îndeplini cerințele legale privind normele de cod civil, fiscale, contabile etc.
- Îndeplini obligațiile derivate din contractele stipulate, asistență și suport tehnic cu privire la produsele și serviciile achiziționate de dvs., chiar și după vânzare și după perioada de garanție, dacă este prevăzută în mod explicit.
- Gestionarea administrativă a relațiilor.
Se precizează că nu deținem date pe care decretul lege citat le definește „cu caracter personal”, care relevă starea de sănătate, adeziunea la sindicate, convingerile religioase și filozofice, adeziunea la partide politice. Prelucrarea datelor va fi efectuată cu ajutorul unor instrumente adecvate pentru garantarea siguranței și confidențialității, și probabil și cu ajutorul unor instrumente automate menite să memoreze, să gestioneze și să transmită aceste date. Datele respective sunt difuzate de către societatea noastră rețelei noastre de vânzare – asistență și/sau distribuție de servicii (distribuitori, responsabili etc.) sau, pentru efectuarea unor prestații în garanție, companiei producătoare sau societății de servicii care se ocupă de prestațiile în garanție în numele producătorului.
De asemenea, precizăm că datele dvs. pot fi comunicate la bănci și instituții financiare, birouri de avocați, pentru gestionarea încasărilor și plăților în urma executării contractelor. Datele dvs. pot fi comunicate, de asemenea, în urma unor inspecții, verificări sau cereri, Administrației Financiare și Organizațiilor/organismelor însărcinate cu verificările și controalele referitoare la îndeplinirea obligațiilor civile/fiscale.
Nu transferăm aceste date nici în străinătate, nici în cadrul Uniunii Europene. Ținând cont de relațiile comerciale existente, vom păstra și vom prelucra datele dvs. până la instrucțiuni contrare.
Menționăm că prelucrarea datelor pe baza celor descrise anterior este obligatorie și esențială în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și/sau adeziunii dvs. la utilizarea serviciilor noastre și îndeplinirii normale a obligațiilor contractuale, precum și în scopul respectării exacte a obligațiilor de natură civilă și fiscală prevăzute de regulamentele actuale.


Responsabil cu prelucrarea datelor:

Isoplam Srl
Via Enrico Mattei, 4
31010 Maser (TV) Italia

Cu privire la cele de mai sus, aveți drepturile indicate în articolul 7 al Decretului lege 196/2003, publicat în suplimentul ordinar al Gazetei oficiale 29.07.2003, nr. 174.

- Art. 7 din Decretul lege 196/2003 -
(Dreptul de accesare a datelor personale și alte drepturi)

1. Persoana interesată are dreptul de a obține confirmarea dacă există sau nu date personale care o privesc, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, și confirmarea acestora sub formă clară.
2. Persoana interesată are dreptul de a obține informații cu privire la:
a. originea datelor cu caracter personal;
b. scopul și modalitățile de prelucrare;
c. logica aplicată în cazul prelucrării cu ajutorul unor instrumente electronice;
d. detaliile de identificare a operatorului, a responsabililor și a reprezentantului desemnat conform articolului 5, paragraf 2;
e. subiecții și categoriile de subiecți cărora datele cu caracter personal le pot fi comunicate sau care pot lua cunoștință în calitate de reprezentanți desemnați pe teritoriul statului, de responsabili sau de însărcinați.
3. Persoana interesată are dreptul de a obține:
a. actualizarea, rectificarea sau, dacă dorește, completarea datelor;
b. eliminarea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate încălcând legea, inclusiv cele care nu trebuie păstrate în legătură cu scopurile pentru care datele au fost colectate și ulterior prelucrate;
c. confirmarea că operațiunile indicate la literele a) și b) au fost aduse la cunoștință, inclusiv cu privire la conținutul acestora, celor cărora le-au fost comunicate sau divulgate, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil.


Declarația societății Isoplam cu privire la confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru Isoplam Srl garantarea confidențialității clienților săi este foarte importantă și din acest motiv depune eforturi pentru a dezvolta tehnologii capabile să ofere experiențe Web de ultimă oră și în același timp protecție maximă. Mare parte a site-ului nostru poate fi explorată fără a fi necesar să comunicați la Isoplam Srl niciun fel de date cu caracter personal, însă în unele cazuri trebuie să furnizați unele informații pentru a putea beneficia de serviciile oferite. În această Declarație cu privire la confidențialitate sunt descrise mecanismele de colectare și de prelucrare a datelor în aceste cazuri. Vă invităm să citiți întreaga declarație. Vizitând site-ul Isoplam Srl vă dați consimțământul în legătură cu colectarea și prelucrarea datelor prin modalitățile descrise în acest document.

Colectarea informațiilor personale
Vi se vor solicita informații personale numai în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru a vă putea identifica sau contacta. În general acest lucru se întâmplă atunci când este necesară înregistrarea pentru a putea beneficia de un serviciu, de exemplu pentru a participa la un concurs, a se abona la buletine informative, a vizita un site cu acces limitat sau pentru a achiziționa și a înregistra produsele Isoplam Srl. În majoritatea cazurilor informațiile colectate pe site-ul Isoplam Srl se limitează la adresa de e-mail, limba și orașul sau națiunea utilizatorului. Cu toate acestea, pentru a putea utiliza anumite servicii poate fi necesară furnizarea unor informații suplimentare.

În cazul achiziționării și instalării unui nou produs poate fi necesară efectuarea unei înregistrări electronice. În aceste cazuri informațiile de înregistrare sunt stocate împreună cu alte posibile informații furnizate de utilizator în cursul unor vizite precedente pe site-ul web Isoplam Srl. Ansamblul acestor informații constituie profilul personal al utilizatorului.

Utilizarea informațiilor personale
Informațiile personale sunt în principal folosite cu patru scopuri:
Pentru a facilita folosirea site-ului de către utilizatori, care nu vor fi nevoiți să introducă de mai multe ori aceleași informații.
Pentru a da posibilitatea utilizatorilor să găsească ușor produse software, servicii și informații pe site-ul Isoplam Srl.
Pentru a da posibilitatea companiei Isoplam Srl să creeze site-uri care oferă utilizatorilor informații într-adevăr interesante și utile.
Pentru a-i informa pe utilizatori asupra disponibilității unor actualizări pentru produse, oferte speciale, informații de ultimă oră și noi servicii oferite de Isoplam Srl.
Informațiile personale colectate de Isoplam Srl pot fi distribuite în cadrul Isoplam Srl, chiar și de filiale și de societăți afiliate controlate. De asemenea, în unele cazuri Isoplam Srl apelează la alte societăți pentru a oferi servicii cu sferă de aplicare limitată, de exemplu pentru împachetarea și expedierea produselor, pentru răspunsurile la întrebările clienților cu privire la produse și servicii, pentru trimiterea corespondenței obișnuite și pentru procesarea înscrierilor la evenimente. Isoplam Srl furnizează acestor societăți doar informațiile strict necesare pentru a garanta finalizarea serviciului și acestor societăți le este interzisă folosirea respectivelor informații în alte scopuri.

Isoplam Srl va dezvălui informațiile personale ale utilizatorilor, fără notificare prealabilă, doar dacă reprezintă o cerință potrivit legii sau dacă se consideră cu bună-credință că acest lucru este necesar pentru: (a) respectarea cerințelor legale sau îndeplinirea unor dispoziții legale referitoare la Isoplam Srl sau la site; (b) protecția drepturilor sau proprietății Isoplam Srl și a site-urilor sale web și (c) intervenirea în circumstanțe urgente pentru a proteja siguranța personală a utilizatorilor Isoplam Srl, a site-urilor sale web, sau a publicului, în general.

Controlarea informațiilor personale
Informațiile personale furnizate de utilizatori în etapa de înregistrare sau în orice altă situație nu vor fi comunicate de Isoplam Srl la terți fără consimțământul utilizatorului, cu excepția cazurilor indicate în paragraful anterior. Informațiile personale vor fi utilizate doar în scopurile indicate mai sus.

Este posibil ca Isoplam Srl să trimită periodic mesaje e-mail cu privire la probleme de tip tehnic legate de produsele sau serviciile de care beneficiază utilizatorul. Nu există posibilitatea de a cere să nu se primească aceste comunicări, deoarece sunt considerate drept o parte esențială a serviciului oferit.

Accesarea informațiilor personale
Isoplam Srl furnizează utilizatorilor instrumentele necesare pentru a verifica dacă informațiile personale sunt corecte și actualizate. Aceste informații pot fi modificate și actualizate în orice moment în cadrul portalului. Utilizatorul poate:
Să citească și să modifice informațiile personale deja comunicate companiei Isoplam Srl.
Să indice companiei Isoplam Srl dacă dorește să primească informații de marketing.
Să autorizeze primirea prin poștă de oferte din partea altor producători.
Să se aboneze sau să anuleze abonamentul la buletine informative despre servicii și produse Isoplam Srl.
Protecția informațiilor personale
Site-ul Isoplam Srl protejează în mod necondiționat confidențialitatea datelor cu caracter personal și garantează utilizarea acestora pe baza modalităților hotărâte de dvs. Isoplam Srl protejează datele cu caracter personal pentru a evita pierderea, utilizarea necorespunzătoare, divulgarea neautorizată sau distrugerea acestora.

Informațiile personale nu sunt furnizate terților fără autorizația utilizatorului, cu excepția cazurilor limitate indicate mai sus. În cadrul Isoplam Srl datele sunt memorate pe server protejate prin parolă, cu acces limitat. Fiecare utilizator poate avea un rol important referitor la protecția informațiilor personale. Nimeni nu poate citi sau modifica informațiile dvs. personale fără a ști care este contul dvs. Passport și parola corespunzătoare, așadar se recomandă nedivulgarea acestora altor persoane.

Utilizarea modulelor cookie
Pentru a putea publica informații efectiv utile pentru clienți, site-ul Isoplam Srl colectează date statistice agregate despre vizitele la site-uri, cu ajutorul modulelor cookie. Nu sunt colectate informații specifice despre folosirea site-ului de către fiecare utilizator în parte.

Când un utilizator vizitează site-ul pentru prima dată, în computerul acestuia este copiat un modul cookie (în cazul în care computerul este configurat să accepte modulele cookie), care va fi citit în cursul vizitelor succesive.

Tehnologia web folosită pentru utilizarea modulelor cookie se bazează pe „beaconing” și este cunoscută și sub numele de tehnologie „clear gif”. Această tehnologie ne permite să aflăm câți vizitatori au dat clic pe elementele cheie (de exemplu linkuri sau imagini) dintr-o pagină a site-ului Isoplam Srl. Această tehnologie nu permite accesarea informațiilor personale de pe site-ul Isoplam Srl; este, de fapt, o tehnologie de colectare a datelor statistice agregate cu privire la utilizarea site-ului web al Isoplam Srl. Isoplam Srl nu furnizează la terți informațiile colectate și nu permite altor societăți să insereze „clear gif” pe site-urile Isoplam Srl.

Dacă sistemul este setat astfel încât să nu accepte modulele cookie, va fi oricum posibilă vizualizarea textului paginilor, însă nu va exista oportunitatea experimentării unei vizite personalizate și nici nu va fi posibilă abonarea la serviciile oferite pe site.

Modificări ale Declarației cu privire la confidențialitate
Este posibil ca Isoplam Srl să actualizeze din când în când această Declarație cu privire la confidențialitate. În aceste cazuri se va modifica data indicată la începutul declarației, la punctul „Ultima actualizare”. În cazul unor modificări importante ale conținutului declarației, Isoplam Srl îi va informa pe clienți prin publicarea unor notificări referitoare la acest lucru pe site-ul Web.

Pentru a ne contacta
Isoplam Srl este încântată să primească comentarii și sugestii despre această Declarație cu privire la confidențialitate. Vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail sau prin poșta tradițională.

Isoplam Srl
Via Enrico Mattei, 4
31010 Maser (TV) Italia